תרומתך פותחת את הדלת לתנועה

תודה על הרצון והתמיכה בפעילות
2 חניכים יוכלו בעזרתך להשתתף בפעילות התנועה, בקבוצות, בטיולים ובמחנות הקיץ

חזרה למעלה

© קרן השוויון - מייסודה של הסתדרות הנוער העובד והלומד - 2016